Hargeviks Words
är ordinlärningsmaterialet som genom stor flexibilitet ger eleverna möjlighet att på ett roligt sätt förbättra sitt ordförråd och sin läsförståelse. Materialet är indelat i grupper om 500 ord efter frekvens av användning i engelska språket.

I Words 2 övar man de 500-1000 vanligaste orden, i Words 3 övas de 1000-1500 vanligaste orden osv. Varje grupp om 500 ord har övningar fördelade på tre svårighetsnivåer. A-häftet innehåller övningar på en grundläggande nivå med ca 165 ord, B har lite svårare meningar med ytterligare ca 165 ord och C-häftet har ännu lite svårare meningar.

Dessa häften passar utmärkt för klassrumsanvändning. Varje elev får i det heltäckande materialet möjlighet att arbeta på sin egen ordkunskapsnivå. Du väljer ut de nivåer som passar din grupp. Eleverna arbetar sedan enskilt eller i grupp alltefter färdighetsnivå.

Serien Words 1000 - 3500 har samma innehåll som häftena på Words 2 – 7 dvs Words 1000 innehåller Words 2A, 2B och 2C.

Kundvagnen
Priser i: 
Copyright © Utbildningsstaden AB
Rosenlundsgatan 3 411 20 Göteborg Sweden
Org.nr.556380-2452
Följ oss på Instagram!