Issues today

Issues Today innehåller artiklar och statistik om olika högaktuella ämnen. De är omarbetade för att passa eleverna. Materialet är avsett för brittiska skolor och för elever med engelska som modersmål. Nivåmässigt passar de för svenska elever på högstadienivå. Häftena med artiklar är i A4-format och är i allmänhet på 28 sidor inklusive övningar.
Kopieringsrätt råder inom den skolenhet som köper materialet.

Titlarna byts ut med jämna mellanrum, oftast med bibehållet tema och nya titlar kommer att tillkomma.

Föregående12
Issues Today: A Changing Climate 94:-  
Issues Today: Abortion 94:-  
Issues Today: Animal Rights 94:-  
Issues Today: Binge Drinking 94:-  
Issues Today: Body Confidence 94:-  
Issues Today: Bullying Issues 94:-  
Issues Today: Cannabis 94:-  
Issues Today: Challenging Gender Roles 94:-  
Issues Today: Child Abuse 94:-  
Issues Today: Cloning 94:-  
Issues Today: Crime 94:-  
Issues Today: Disability 94:-  
Issues Today: Drugs 94:-  
Issues Today: Eating Disorders 94:-  
Issues Today: Exploring Citizenship 94:-  
Issues Today: Exploring Homelessness 94:-  
Issues Today: Globalisation 94:-  
Issues Today: GM Food 94:-  
Issues Today: Healthy Lifestyles 94:-  
Issues Today: HIV and Aids 94:-  
Issues Today: Housing 94:-  
Issues Today: Human Rights Issues 94:-  
Issues Today: Internet Safety 94:-  
Issues Today: Migration and Population Issues 94:-  
Issues Today: Money 94:-  
Issues Today: Obesity and Fitness 94:-  
Issues Today: Racism Issues 94:-  
Issues Today: Religion and Belief 94:-  
Issues Today: Smoking and Health 94:-  
Föregående12
Kundvagnen
Priser i: 
Copyright © Utbildningsstaden AB
Rosenlundsgatan 3 411 20 Göteborg Sweden
Org.nr.556380-2452
Följ oss på Instagram!