Issues

är samlingar av aktuella specialskrivna tidningsartiklar i olika ämnen. Materialet är avsett för brittiska skolor och för elever med engelska som modersmål. Nivåmässigt passar de för svenska elever på gymnasienivå. Böckerna med artiklar är i A4-format och är i allmänhet på 44 sidor. I samtliga nyheter ingår numera arbetsuppgifterna.            

Kopieringsrätt gäller inom den skolenhet som köper materialet. Sex titlar byts ut tre gånger varje år, oftast med bibehållet tema. På detta sätt är innehållet alltid aktuell

Kundvagnen
Priser i: 
Copyright © Utbildningsstaden AB
Rosenlundsgatan 3 411 20 Göteborg Sweden
Org.nr.556380-2452
Följ oss på Instagram!