Contact us

The Book Corner
Rosenlundsgatan 3
411 20 Göteborg
info@utbildningsstaden.se
031-41 93 00

Opening Hours
Monday-Friday 10am–6pm
Saturday 11am–3pm
Sunday closed

Hargeviks Words
är ordinlärningsmaterialet som genom stor flexibilitet ger eleverna möjlighet att på ett roligt sätt förbättra sitt ordförråd och sin läsförståelse. Materialet är indelat i grupper om 500 ord efter frekvens av användning i engelska språket.

I Words 2 övar man de 500-1000 vanligaste orden, i Words 3 övas de 1000-1500 vanligaste orden osv. Varje grupp om 500 ord har övningar fördelade på tre svårighetsnivåer. A-häftet innehåller övningar på en grundläggande nivå med ca 165 ord, B har lite svårare meningar med ytterligare ca 165 ord och C-häftet har ännu lite svårare meningar.

Dessa häften passar utmärkt för klassrumsanvändning. Varje elev får i det heltäckande materialet möjlighet att arbeta på sin egen ordkunskapsnivå. Du väljer ut de nivåer som passar din grupp. Eleverna arbetar sedan enskilt eller i grupp alltefter färdighetsnivå.

Serien Words 1000 - 3500 har samma innehåll som häftena på Words 2 – 7 dvs Words 1000 innehåller Words 2A, 2B och 2C.


Wordstabell

Words

Previous12
Words 1000 SEK 95  
Words 1500 SEK 95  
Words 2000 SEK 95  
Words 2500 SEK 95  
Words 2A SEK 37  
Words 2B SEK 37  
Words 2C SEK 37  
Words 3000 SEK 95  
Words 3500 SEK 95  
Words 3A SEK 37  
Words 3B SEK 37  
Words 3C SEK 37  
Words 4A SEK 37  
Words 4B SEK 37  
Words 4C SEK 37  
Words 5A SEK 37  
Words 5B SEK 37  
Words 5C SEK 37  
Words 6A SEK 37  
Words 6B SEK 37  
Words 6C SEK 37  
Words 7A SEK 37  
Words 7B SEK 37  
Words 7C SEK 37  
Words 8 SEK 95  
Words 9 SEK 95  
Words: 10 SEK 95  
  SEK 297  
  SEK 297  
Previous12
Shopping cart
Prices in: 
Copyright © Utbildningsstaden AB
Rosenlundsgatan 3 411 20 Göteborg Sweden
Org.nr.556380-2452
Följ oss på Instagram!